Rösten i krävande situationer

 

–Hur du kommunicerar med en lugn och avspänd röst i skarpa lägen

 

För vem:

För dig som har mötet och samtalet som en viktig del i ditt yrke och behöver kommunicera i skarpa lägen. Tex du som är med i förhandlingar i din yrkesroll, arbetar inom radio, driver en podcast, intervjuar eller du som driver eget företag och som vill kommunicera ut dina idéer till andra.

 

Innehåll:

När du vill presentera en idé, skapa förtroende eller förhandla så finns stora fördelar med att prioritera det du säger och kommunicera tydligt, med kraft och övertygelse.

När vi upplever stress eller befinner oss i krävande situationer är det vanligt att vårt kroppsspråk påverkas och även närvaron och kvaliteten i rösten. I denna kurs får du som deltagare lära dig hur du kommunicerar kärnfullt och bibehåller klarhet och fokus i rösten i skarpa lägen. Du får en ökad medvetenhet om vad vi signalerar med rösten och om betydelsen av icke-verbala kommunikationssätt såsom gester, hållning, ögonkontakt och ansiktsuttryck. Att använda lämpliga lyssnarbeteenden och kunna sätta sig in i mottagarens perspektiv är andra färdigheter du tar med dig efter kursen.

 

Det här tar du med dig efteråt:

  • Tekniker för en avspänd, stadig och lugn röst med stark närvaro.

  • Kunskap om kärnfull kommunikation, med rösten som redskap.

  • Ökad medvetenhet om vad vi signalerar med rösten.

  • Lyssnartekniker och hur vi använder gester, ögonkontakt och kroppshållning på ett funktionellt sätt i samtal.

  • Konkreta verktyg för hur du snabbt kan sänka stressnivån i kroppen på ett sätt som gynnar rösten.