Rösten under presentationer och föreläsningar

Lär dig hur du utnyttjar rösten för att höras och väcka intresse

 

För vem:

För dig som föreläser, håller presentationer inför större eller mindre grupper, håller tal, eller av andra anledningar vill lära dig hur du kan få rösten att höras bra, kännas bekväm och hållbar över tid -  och samtidigt vara intressant för åhörarna att lyssna på under en längre stund. Kursen passar dig som t.ex. arbetar som lärare, ledare, skådespelare, instruktör, politiker, doktorand eller inom rättsväsendet.

 

Innehåll:

När du talar inför en stor grupp är det viktigt att prata med energi, att rösten bär långt och är klar och tydlig. Som deltagare på den här kursen får du lära dig hur du främjar klang, riktning och volym i rösten.

En klangfull röst gör sig mer hörbar när du pratar inför en större publik och blir skön för åhörarna att lyssna på. Du lär dig att använda rösten på ett skonsamt och hållbart sätt för att undvika rösttrötthet eller heshet. Vi tar under kursen upp hur man med hjälp av frasering, taltempo och prosodi (talets melodi) väcker och bibehåller intresse hos åhörarna och ökar den känslomässiga närvaron i rösten. Ditt engagemang ska höras i din röst.

Du får också lära dig mer om röstergonomi, bl.a. hur du står på ett sätt som är mest gynnsamt för att minska onödiga muskelspänningar och vad som går att åtgärda i din arbetsmiljö för att göra luft- och ljudmiljö optimal att prata i. Du får med dig konkreta tips på röstuppvärmning, övningar inför en presentation och tips på återhämtning för din röst efter en arbetsdag.

 

Det här tar du med dig efteråt:

  • Tekniker för att använda rösten hållbart.

  • Tekniker som främjar klang, riktning och volym.

  • Kunskap om hur du nyanserar innehållet genom frasering, taltempo och prosodi (talets melodi).

  • Kunskap om röstergonomi.

  • Konkreta övningar för röstuppvärmning att använda inför presentationer och återhämtning.