Om röstläge och ledarskap

 
Hillary Clinton.jpg
Trump.jpg

 

Vilka röster uppfattar vi som mest kompetenta, starka och pålitliga?

På Asplund & Bäcklin får vi ibland förfrågningar från unga kvinnor som vill ha hjälp med att utveckla sin röst i sin yrkesroll. Ofta upplever de att andra inte lyssnar på dem och de vill lära sig att ge mer tyngd åt det de säger. “Jag tycker det är svårt att ta mig igenom bruset av mansröster på möten” och “jag vill låta mognare och ha mer pondus när jag föreläser” är vanliga tankar och önskemål. Det händer också att män tar upp samma företeelser. Ofta är de yngre än sina kollegor och har en ljusare röst än vad som är normen.

Vi vill börja med att betona det skeva i att fortfarande, år 2017, upplever personer med ljusa röster att andra inte lyssnar och tar dem på allvar, just på grund av att de har en ljusare röst, vilket alltså verkar nedvärderas i våra mötesrum.

Det som är ännu skevare är tyvärr att det här är inte bara en upplevelse i dessa kvinnors och mäns huvuden, vilket forskare vid Unversity of Miami har klarlagt.

 

Vad säger forskningen om röstläge och ledarskap?

I juli 2012 publicerades en studie om röst och ledarskap av Klofstad m fl i tidskriften Biological Sciences. Författarna ville undersöka om röstläge (på engelska: Pitch) spelar in i hur lyssnare uppfattar talare -  i det här fallet hur vi väljer våra ledare och presidenter utifrån hur de talar. Författarna spelade in 17 kvinnor och 10 män när de sa “I urge you to vote for me this November”. Varje inspelning manipulerades sedan digitalt på så sätt att man tog fram en version med hög pitch och en version med låg pitch av varje röstinspelning. Författarna lät sedan 83 studenter  (46 kvinnor och 37 män) lyssna på kvinnornas röstinspelningar och rösta på antingen den ljusa eller mörka versionen av varje röst. Deltagarna fick också lyssna på båda mans- och kvinnorösterna och välja vilken av den ljusare eller mörkare röstversionen av dessa, som de uppfattade som mest kompetent, stark respektive pålitlig.

 

Resultatet?

Både män och kvinnor valde manliga och kvinnliga ledare med mörkare röster. Författarna drar slutsaten att både män och kvinnor uppfattar lägre kvinnoröster som mer kompetenta, starka och pålitliga - attribut som förmodligen hör ihop med uppfattningar om ledarskapsförmåga. De här resultaten föreslår att män och kvinnor med mörkare röster skulle vara mer framgångsrika i att nå ledarskapspositioner. Författarna gör också reflektionen att eftersom kvinnor, i genomsnitt, har ljusare röster än män, kan röstläge vara en faktor som bidrar till att vi fortfarande ser färre kvinnor än män i ledande positioner.

 

Du kan påverka ditt röstläge

Känns resultaten deppiga? Ja. Går det att göra något åt saken? Ja! För det första: Du som har en mörk röst - se till att bli bättre på att lyssna på den som har en ljusare röst. Och för det andra: Du som har en ljus röst, är trött på att inte bli lyssnad på och tycker att dina kollegor/vänner/bekanta med mörkare röster ändrar sig för långsamt - kom ihåg att rösten är ett beteende som går att påverka. Det är fullt möjligt för dig att hitta ett djupare röstläge. Det viktiga är att du gör det för att du själv vill, och att du tar hjälp av ett proffs så att din röst inte blir mörk, nedpressad och obekväm utan istället mörk, avspänd och skön.

Läs mer om hur rösten funkar och om kvinnors och mäns röstlägen

Läs mer om Asplund & Bäcklins kursutbud

Hela artikeln av Klofstad et al: