Lär dig lyssna uppmärksamt

Föreställ dig en situation där du har något viktigt att berätta. Kanske om en kreativ idé du har gått och tänkt på länge eller något du är rädd eller orolig för. Hur skulle du vilja att personen framför dig lyssnar och tar emot  det du vill berätta? Vad kännetecknar en god lyssnare för dig och vad gör de som inte riktigt har den färdigheten för skillnad? Hur vi lyssnar på varandra påverkar inte bara dynamiken i samtalet utan även tiden vi är beredda att ge varandra. Vad kan du göra för att lyssna uppmärksamt? 

Öppna frågor

Att lyssna skickligt handlar mycket om vilka frågor du ställer. Visa att du är genuint nyfiken på personen du har framför dig och på det den har att säga genom att ställa öppna frågor. Öppna frågor brukar inledas med hur, vad, vad tänker du om…? Med öppna frågor flyttar du fokus från dig själv och bjuder in samtalspartnern att utveckla svaret och prata mer. De allra flesta människor uppskattar verkligen den formen av uppmärksamhet ett talutrymme kan ge. Och vem älskar inte att berätta om något som intresserar eller berör en personligen?

Slutna frågor inleds med tex ska du, har du?, kan du? och besvaras inte sällan med ja/nej-svar. Ja/nej-svar får personen att prata mindre och ger dig mindre att lyssna på. Svaren blir också styrda utifrån dig som frågar och vad du har i åtanke. Jämför dessa frågor:  har du påverkats av detta? (sluten fråga) / hur har det påverkat dig? (öppen fråga)

Det här med tips och råd...

Dina tips och råd är förvisso välmenta men skapar liksom slutna frågor ett fokusskifte tillbaka till dig själv. Vänta in tills personen efterfrågar dina råd alternativt fråga om det är ok att du ger din syn på saken. Vill du att jag berättar hur jag gick tillväga när jag var i en liknande situation? Är det ok om jag berättar hur jag tänker? Genom att be om lov ger du ett förtroendeingivande och ödmjukt intryck. Men att bekräfta och sammanfatta vad den andra har sagt istället för att komma med förslag på lösningar fungerar oftast bättre.

Hållning, ansiktsuttryck och rösten

Visa med ditt kroppsspråk att du är närvarande och beredd att ta dig tid till att lyssna, även om det känns obekvämt (du behöver inte hålla med). En öppen och stilla hållning med mjuk och stabil ögonkontakt signalerar att du inte är på väg någonstans och att du är öppen för det den andra har att säga utan att värdera. En stadig och stabil röst signalerar likaså lugn och närvaro till den andra personen. Du kan också använda röstmelodin (intonationen) som ett redskap när du lyssnar. Uppåtgående röstintonation visar ofta på öppenhet och nyfikenhet men i vissa situationer även osäkerhet. Nedåtgående intonation är mer bekräftande och fast. Inget är rätt eller fel, men genom att bli mer medveten om hur du använder intonationen blir du bättre på att samtala och lyssna. 

Lycka till!

Emilia och Mia