Lys igenom med din presentation!

 
Jag har tillit till min egen förmåga.

Jag har tillit till min egen förmåga.

Lakshmi Balachandra, forskare på Boston University, har studerat hur entreprenörer lyckas engagera och skapa förtroende hos potentiella investerare genom korta muntliga presentationer (s.k hiss-pitch). I sin studie tittade Lakshmi på verbala och icke-verbala beteenden hos entreprenörerna – och vilka presentationer som i slutändan resulterade i investerarnas pengar.

Efter att ha analyserat 185 videoinspelningar, blev resultatet överraskade. Varken innehållet i pitchen eller entreprenörernas bakgrund och tidigare betyg hade särskilt stor inverkan för hur investerarna landade i sina beslut. Det som bäst predicerade vem som i slutändan fick pengarna var istället följande kvalitéer:

  • Självförtroende
  • Förmåga att vara lugn och bekväm (comfort level)
  • Passion och entusiasm

De entreprenörer som bäst lyckades engagera och skapa förtroende hos investerarna hade alltså inte nödvändigtvis tjusiga presentationer med välkomponerat språkinnehåll. Det som lyste igenom och slog an hos åhörarna var istället beteenden som röstkvalité, gester och ansiktsuttryck.

Vidare är det svårt att fejka dessa beteenden, vilket gör de mer tillförlitliga. När vi upplever stress och rädsla är det vanligt att vi håller tillbaka – diafragman och stämbanden dras ihop, vilket stryper vår förmåga att uttrycka entusiasm och självförtroende. Rösten blir klangfattig och kan kännas torr.

När vi känner oss modiga och självsäkra - då parasympatiska nervsystemet är aktivt – kommer vårt röstläge och röststyrka vara signifikant mer varierade, vilket gör att vi låter mer uttrycksfulla och avslappnade

Så nästa gång du vill uttrycka en åsikt, hålla tal på ett bröllop eller presentera något för dina kollegor på ett möte, fokusera mer på  hur du kan uttrycka lugn och entusiasm med din röst, ditt kroppsspråk och din blick – och mindre på orden och vad du ska säga.

Tips!

  1. Grunda dig och din kropp innan du ska prata. Stå axelbrett isär med fötterna. Hela fotsulorna stadigt i golvet.
  2. Ta plats! Öppna upp och ta gärna för dig av utrymmet du har. Gör plats för andningen att komma djupare ner i magen. Då är det lättare att variera röststyrkan och röstläget, vilket gör att vi låter mer uttrycksfulla och avslappnade.
  3. Sänk tempot. Använd långsamma rörelser och långsamt taltempo. Tysta röster hänger ofta ihop med snabbt taltempo vilket gör det svårt för åhörarna att hänga med i var en tanke börjar och slutar.
  4. Låt budskapet landa hos åhörarna med hjälp av små pauser. Pauserna hjälper dig också att fylla på med ny luft inför nästa fras.

Lycka till!

Välkommen att läsa om andra spännande ämnen på bloggen som rör kommunikation, röstbeteenden och yoga.

Om lyssnartekniker.

Röstbeteenden hos ledare.

Varför ska vi träna andningstekniker?