Den positiva spiralen: Röstteknik skapar självsäkerhet. En självsäker röst vinner andras förtroende.

 
Tala+med+n%C3%A4rvaro+och+fokus.jpg
 
 
 

Visste du att din röst påverkar om andra får förtroende för det du säger?  De senaste veckorna har vi kunnat läsa flera spännande artiklar om röst, identitet och trovärdighet i pressen.


I Modern Psykologi (2019-02-20) sammanfattas en studie gjord av kanadensiska forskare vid McGill’s school of communication sciences and disorders. Studien publicerades i tidskriften Neuroimage 2018. Kommunikationsforskarna Jiang, Sanford och Pell har låtit försökspersoner lyssna på korta och neutrala påståenden på engelska, uttalade med varierande grad av säkerhet, brytning och dialekt. Samtidigt som deltagarna lyssnade mättes deras hjärnaktivitet - och sedan fick de gradera hur trovärdigt de tyckte att påståendet lät.

   

Forskarna slår fast att vi litar mer på okända människor om de talar som vi själva gör, än om de talar med brytning eller en annan dialekt. Troligen beror detta på vår mänskliga benägenhet att tvivla på de som står utanför vår egen grupp - språkligt eller kulturellt. Studien visar också att talarens grad av självsäkerhet i rösten spelar roll för hur pålitlig vi bedömer att personen är. Denna effekt var särskilt tydlig om personen hade en för oss främmande brytning eller dialekt. Om en person talar högt och tydligt, utan att darra på rösten, så ökar trovärdigheten - även om personen pratar annorlunda än lyssnaren.


En annan artikel om självsäkerhet kopplat till den egna rösten gick att läsa i Svenska Dagbladets serie om röst och identitet (Svenska Dagbladet 2019-03-05).  Psykoterapeut Anna Krantz har intresserat sig för kopplingen mellan kroppen och psykiskt mående. Hon menar att det kan bli ett slags friskvård att bli medveten om hur man använder sin röst. ”Jag är övertygad om att den som jobbar med sin röst, och ökar sin skicklighet i att nyansera den, stärker sin självkänsla. (…) Att drilla sin röst så att det faktiskt inte märks att man är nervös gör också att man blir mindre och mindre nervös inför att tala. Den som hittar sin naturliga röst kan också bli mer avspänd”, säger Krantz. När vi på Asplund & Bäcklin lär ut röstteknik till våra klienter märker vi att det fungerar just så. Det blir en positiv spiral - när du har en medveten strategi för att träna rösten och blir trygg med att använda din röstteknik, kommer du både känna dig och låta mer lugn och förtroendeingivande. Detta leder i sin tur till att du vågar gå in fler talsituationer och på så vis får du fler övningstillfällen. I takt med att du övar oftare så minskar gradvis din nervositet.


Är du nyfiken på att utveckla din röstteknik? Den 27 april håller vi en öppen workshop i Stockholm med temat Tala med närvaro och fokus. Vi lär ut konkreta tekniker för andning, avspänning och en medveten röstteknik samt mentala verktyg för att hantera stress och nervositet inför presentationer och krävande samtal.


Här är fem tidigare inlägg med liknande tema:


5 sätt att skapa förtroende med hjälp av rösten

Lys igenom med din presentation

Om röstläge och ledarskap

Andning - hemligheten bakom prestationsförmåga och en stabil röst

Uppvärmning inför muntliga presentationer