Hur jobbar vi med röstträning?

 

Rösten är en aspekt av människans motoriska beteende, precis som sättet att gå eller använda gester.


I röstträning kan logopeden använda sig av imitation, dvs logopeden visar ett önskat röstbeteende och klienten härmar.

Ett annat sätt är att logopeden instruerar klienten i hur hen ska göra, utan att själv visa. På det sättet får klienten laborera och prova sig fram mer på egen hand. Det blir lite mer ansträngande för klienten som behöver vara medvetet närvarande och verkligen fokusera på vad som händer i kroppen, i muskler som man vanligtvis inte är så medveten om. Den här metoden kallas för verbal instruktionsmodell och är utvecklad av logoped och med dr Ann-Christine Ohlsson vid Göteborgs universitet.

 
Foto: Caroline Frankesjö

Foto: Caroline Frankesjö

Motorisk inlärning och “kognitivt motstånd”


Det finns forskning om motorisk inlärning som beskriver att just en sådan här ansträngning (”kognitivt motstånd”) behövs för att inlärningen ska leda till permanent förbättring av en motorisk förmåga.

Egna erfarenheter


Jag tycker att verbala instruktioner fungerar väldigt bra särskilt som inledning i röstträning. Klienten blir medveten om att rösten är ett beteende som går att påverka, och på sikt gör det klienterna mer självständiga i att kunna påverka sina röstbeteenden utan att vara beroende av att jag visar hur de ska göra.

/Mia

Läs vidare

Mer om verbal instruktionsmodell i tidningen Logopeden nr 2 2019.